Proszę dzwonić: +372 5906 7710

Kontakt

EuroTools Distributors OÜ
Kod rejestracyjny: 16846354
Reti tee 8, Peetri townhip, 75312 Rae parish, Harju county

+372 59067710

Proszę się z nami skontaktować. eurotool.ee

Przegląd
Polityka prywatności

Eurotool.ee zobowiązuje się do ochrony prywatności klientów i użytkowników. W związku z tym przygotowaliśmy niniejsze zasady polityki prywatności, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania, publikowania, przesyłania i przechowywania danych klientów. Nasze działania w Internecie są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi działaniami i odpowiednimi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa Republiki Estonii. Prosimy poświęcić chwilę na zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to dane, które Eurotool.ee gromadzi podczas wykonywania umowy z osobą fizyczną lub w celu skontaktowania się z nią.

EuroTool Distributors OÜ jest odpowiedzialnym podmiotem przetwarzającym dane osobowe, Państwa firma przekazuje dane osobowe niezbędne do dokonywania płatności autoryzowanemu podmiotowi przetwarzającemu Maksekeskus AS.

Gromadzenie danych osobowych stałego klienta może odbywać się w następujący sposób:

podczas podawania danych kontaktowych (w tym imienia i nazwiska, numeru ubezpieczenia społecznego, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, preferowanej metody kontaktu) na naszej stronie internetowej lub w innych miejscach (np. w sklepach)
podczas korzystania ze strony internetowej z informacji o koncie klienta lub za pośrednictwem plików cookie
podczas dokonywania zakupu lub zamówienia w naszym sklepie lub sklepie internetowym podczas przechowywania danych kontaktowych danej osoby lub danych dotyczących preferencji zakupowych (eurotool.ee może poprosić Państwa o dobrowolne podanie danych osobowych i informacji osobowych w niektórych obszarach strony internetowej. Wymagane dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i inne dane)
Gromadzenie innych danych

Gromadzimy również dane niespersonalizowane – dane, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretną osobą (płeć, wiek, preferencje językowe, lokalizacja).

Możemy również gromadzić dane o zagregowanych działaniach klientów w naszych sklepach i na naszej stronie internetowej. Dane te są agregowane i wykorzystywane, abyśmy mogli dostarczać naszym klientom bardziej użytecznych informacji i dowiedzieć się, które części strony internetowej, produkty i usługi cieszą się największym zainteresowaniem. W niniejszej polityce prywatności dane zagregowane są traktowane jako dane niespersonalizowane.

Wykorzystanie zebranych danych osobowych

Za pomocą zebranych danych osobowych możemy informować klientów o nowościach produktowych eurotool.ee, kampaniach i przyszłych wydarzeniach. Klient, który nie chce znajdować się na naszej liście newslettera lub otrzymywać powiadomień o produktach, które mogą go zainteresować, może w każdej chwili usunąć się z grupy docelowej odbiorców. Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy również do dostarczania towarów i wypełniania naszych zobowiązań wobec klienta.

W celu lepszej obsługi klienta eurotool.ee może ujawnić informacje o poszczególnych użytkownikach stronie trzeciej, która świadczy usługi eurotool.ee i jest umownie zobowiązana do zachowania poufności udostępnianych informacji. Stroną trzecią jest na przykład nasz partner, którego zadaniem jest transport towarów sprzedawanych w sklepie internetowym.

Ochrona danych osobowych

eurotool.ee wdraża wszelkie środki ostrożności (w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne) w celu ochrony danych osobowych klienta. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do zmiany i przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane osobowe klienta, które stają się znane w trakcie odwiedzania sklepu internetowego eurotool.ee i dokonywania zakupów, są traktowane jako informacje poufne. Szyfrowany kanał komunikacji z bankami zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i bankowych kupującego.

Polityka prywatności Warunki i zmiany

Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej eurotool.ee lub wypełniając zwykły wniosek klienta, przeczytali Państwo i zaakceptowali niniejsze zasady i warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ogólnych warunków polityki prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba, powiadamiając o tym wszystkich stałych klientów.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności lub przetwarzania danych prosimy kierować na adres info@eurotool.ee.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym eurotool.ee jest EuroTools Distributors OÜ (kod rejestracyjny: 16846354) z siedzibą pod adresem Reti tee 8, Peetri alevik, tel. +372 59067710 i e-mail info@eurotool.ee.

Jakie dane osobowe są przetwarzane

imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail;
adres dostawy towarów;
numer rachunku bankowego (zwrot);
koszt towarów i usług oraz dane związane z płatnościami (historia zakupów);
szczegóły obsługi klienta.
W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są wykorzystywane do zarządzania zamówieniami klientów i dostarczania towarów.

Dane historii zakupów (data zakupu, produkt, ilość, dane klienta) są wykorzystywane do tworzenia przeglądu zakupionych towarów i usług oraz do analizy preferencji klientów.

Numer rachunku bankowego służy do zwrotu płatności klientowi.

Dane osobowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, nazwa klienta, są przetwarzane w celu rozwiązywania kwestii związanych z dostarczaniem towarów i usług (obsługa klienta).

Adres IP użytkownika sklepu internetowego lub inne identyfikatory sieciowe są przetwarzane w celu świadczenia sklepu internetowego jako usługi społeczeństwa informacyjnego oraz statystyk użytkowania online.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z klientem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. księgowość i rozstrzyganie sporów konsumenckich).

Odbiorcy, którym przekazywane są dane osobowe

Dane osobowe są przekazywane do działu obsługi klienta sklepu internetowego w celu zarządzania zakupami i historią zakupów oraz rozwiązywania problemów klientów.

Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail zostaną przekazane dostawcy usług transportowych wybranemu przez klienta. Jeśli towary są dostarczane przez kuriera, oprócz danych kontaktowych przekazywany jest również adres klienta.

Jeśli księgowość sklepu internetowego jest prowadzona przez usługodawcę, wówczas dane osobowe są przekazywane usługodawcy w celu przeprowadzenia operacji księgowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, jeśli jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności sklepu internetowego lub hostingu danych.

Bezpieczeństwo i dostęp do danych

Dane osobowe są przechowywane na serwerach Zone Media OÜ, które znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw, które przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane mogą być przekazywane do krajów, których poziom ochrony danych został oceniony jako odpowiedni przez Komisję Europejską oraz do spółek amerykańskich, które są stowarzyszone w ramach Tarczy Prywatności.

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy sklepu internetowego, którzy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w celu rozwiązania kwestii technicznych związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz w celu świadczenia usług wsparcia klienta.

Sklep internetowy wdraża odpowiednie fizyczne, organizacyjne i informatyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.

Przekazywanie danych osobowych upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w Sklepie Internetowym (np. dostawcy usług transportowych i hostingu danych) odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy Sklepem Internetowym a upoważnionymi podmiotami przetwarzającymi. Upoważnione podmioty przetwarzające są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich środków ochrony podczas przetwarzania danych osobowych.

Przeglądanie i poprawianie danych osobowych

Dane osobowe można przeglądać i wprowadzać poprawki w profilu użytkownika sklepu internetowego. Jeśli zakup został dokonany bez konta użytkownika, mogą Państwo wyświetlić swoje dane osobowe za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do wycofania zgody poprzez powiadomienie obsługi klienta pocztą elektroniczną.

Przechowywanie

Po zamknięciu konta klienta w sklepie internetowym dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem przypadków, w których konieczne jest zachowanie takich danych do celów księgowych lub do rozstrzygania sporów konsumenckich.

W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym bez posiadania konta klienta historia zakupów jest przechowywana przez trzy lata.

W przypadku sporów związanych z płatnościami i sporów konsumenckich dane osobowe będą przechowywane do czasu spełnienia roszczenia lub upływu okresu wygaśnięcia.

Dane osobowe niezbędne do prowadzenia księgowości są przechowywane przez okres siedmiu lat.

Erasure

Aby usunąć dane osobowe, muszą Państwo skontaktować się z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na wniosek o usunięcie danych zostanie udzielona nie później niż w ciągu miesiąca, a okres usuwania danych zostanie określony.

Transfer

Odpowiedź na wniosek o przekazanie danych osobowych przesłany pocztą elektroniczną zostanie udzielona najpóźniej w ciągu miesiąca. Obsługa klienta identyfikuje tożsamość i informuje o danych osobowych, które podlegają przekazaniu.

Bezpośrednie komunikaty marketingowe

Adres e-mail i numer telefonu są wykorzystywane do wysyłania bezpośrednich wiadomości marketingowych, jeśli klient wyraził na to zgodę. Jeśli klient nie chce otrzymywać wiadomości marketingu bezpośredniego, musi wybrać odpowiedni odnośnik w stopce wiadomości e-mail lub skontaktować się z obsługą klienta.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (profilowania), klient ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wstępnemu i dalszemu przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym analizie profilu związanej z marketingiem bezpośrednim, powiadamiając obsługę klienta pocztą elektroniczną.

Rozwiązywanie sporów

Spory związane z przetwarzaniem danych osobowych są rozwiązywane za pośrednictwem działu obsługi klienta pod adresem info@eurotool.ee. Organem nadzorczym jest Estoński Inspektorat Ochrony Danych (info@aki.ee).