Helistage meile: +372 5906 7710

Kontakt

EuroTools Distributors OÜ
Registreerimiskood: 16846354
Reti tee 8, Peetri vald, 75312 Rae vald, Harjumaa

+372 59067710

Võtke meiega ühendust. eurotool.ee

Ülevaade
Privaatsuspoliitika

Eurotool.ee on pühendunud klientide ja kasutajate privaatsuse kaitsmisele. Sellest tulenevalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspõhimõtted, mis käsitlevad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ning Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi asjakohaste õigusaktidega. Palun tutvuge hetkeks meie privaatsuspoliitikaga.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Eurotool.ee kogub üksikisikuga lepingu täitmisel või temaga kontakteerumiseks.

EuroTool Distributors OÜ on vastutav isikuandmete töötleja, teie ettevõte edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda järgmistel viisidel:

kontaktandmete (sealhulgas teie nimi, sotsiaalkindlustusnumber, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontaktmeetod) esitamisel meie veebisaidil või mujal (nt kauplustes).
veebilehe kasutamisel kliendi kontoteabest või küpsiste kaudu
ostu või tellimuse tegemisel meie kaupluses või e-poes, kui salvestatakse isiku kontaktandmed või andmed ostueelistuste kohta (eurotool.ee võib paluda teil vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja isiklikke andmeid veebilehe teatud valdkondades. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmeid)
Muude andmete kogumine

Me kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt seostada konkreetse isikuga (sugu, vanus, keele-eelistused, asukoht).

Samuti võime koguda andmeid klientide koondtegevuste kohta meie kauplustes ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse, et saaksime pakkuda klientidele kasulikumat teavet ja teada saada, millised veebilehe osad, tooted ja teenused pakuvad meile kõige suuremat huvi. Käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletakse koondandmeid kui isikustamata andmeid.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente eurotool.ee tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest üritustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjade nimekirjas või saada teateid teda huvitavate toodete kohta, võib end igal ajal saajate sihtrühmast eemaldada. Me kasutame kogutud isikuandmeid ka kaupade tarnimiseks ja oma kohustuste täitmiseks kliendi ees.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib eurotool.ee avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes pakub eurotool.ee teenuseid ja on lepinguliselt kohustatud jagatud teavet konfidentsiaalsena hoidma. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Isikuandmete kaitse

eurotool.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sealhulgas administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed), et kaitsta kliendi isikuandmeid. Andmete muutmiseks ja töötlemiseks on juurdepääs ainult volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki kliendi isikuandmeid, mis saavad teatavaks eurotool.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus, käsitletakse konfidentsiaalse infona. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kui hakkate kasutama eurotool.ee veebilehte või täidate tavakliendi avalduse, olete lugenud ja nõustute nende põhimõtete ja tingimustega. Me jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi, kui see on vajalik, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi privaatsuspoliitikat või andmetöötlust puudutavate küsimuste või murede korral võtke meiega ühendust aadressil info@eurotool.ee.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

EuroTools.ee e-poe isikuandmete vastutavaks töötlejaks on EuroTools Distributors OÜ (registrikood: 16846354), asukohaga Reti tee 8, Peetri alevik, telefon +372 59067710 ja e-post info@eurotool.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
kaupade tarneaadress;
pangakonto number (tagastamine);
kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe üksikasjad.
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, toode, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate loomiseks ja kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks kliendile.

Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika koostamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamist teostab teenusepakkuja, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoiminguteks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete majutamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA ettevõtjatele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Veebipoe töötajatel on juurdepääs isikuandmetele, kellel on juurdepääs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ja klienditoe osutamiseks.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmete majutamine) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete vaatamine ja parandamine

Veebipoe kasutaja profiilis saab tutvuda isikuandmetega ja teha parandusi. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, saate oma isikuandmeid vaadata klienditoe kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Ladustamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poes tehakse ost ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõppemiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Erasure

Isikuandmete kustutamiseks peate võtma ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja andmete kustutamise tähtaeg täpsustatakse.

Ülekanne

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja teavitab edastatavate isikuandmete kohta.

Otseturundussõnumid

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on andnud selleks nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundussõnumeid, peab ta valima vastava viite e-kirja jaluses või võtma ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilianalüüs), on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete esialgsele ja edasisele töötlemisele, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsile, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Argumentide lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu aadressil info@eurotool.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).